حقوقی

اعسار و معسر دو اصطلاح مهم حقوقی را بشناسیم

اعسار ادعایی است که در صورت داشتن قرض و نداشتن پول کافی برای پرداخت آن باید بشناسید آنرا زیرا این اصطلاح دقیقا باز میگردد به ناتوانی مالی شما از پرداخت قروضتان، فرقی هم نمی کند منشا قرض شما چیست، چک بی محل، ضمانت فردی دیگر بی حساب و کتاب یا مهریه بیشتر از جیبتان، در هر صورتی که علیه شما شکایتی صورت گرفته و پولی بابت ادای قرضتان نداشته باشید می توانید ادعای اعسار نمائید، پس اگر در زمره مقروضین بی پول قرار دارید تا پایان این متن ما را همراهی کنید.

اعسار به چه معناست؟

اگر در یک کلام بخواهیم بگوئیم اعسار ناتوانی و استیصال فرد مقروض از پرداخت وام و بدهی های خود گفته می شود.

البته افلاس هم که تعبیری برابر با اعسار دارد هم گاها در متون حقوقی به چشم می خورد و به این معنی است که فرد تمامی دار و ندار خود را از دست داده و به فقر و تنگدستی دچار گردیده باشد، به این فرد مفلس و به وضعیتی که دچار آن گردیده افلاس می گویند، اصطلاح تفلیس هم به منع و جلوگیری شخص مدیون در تصرف در اموالش از سوی دادگاه تعبیر می گردد، البته از این کلمه در زمان هایی استفاده می گردد که اموال به جای مانده از مدیون از بدهی های که بر گردن دارد کمتر باشد.

از آنجایی که ورشکستی هم واژه ای پر کاربرد است بد نیست بدانید که این اصطلاح هم معنی ناتوانی فرد از پرداخت دیونش را می دهد.

در متون حقوقی جدید واژه‌ معسر و ورشکسته بیشتر از کلمه مفلس به کار رفته است .

معسر کیست؟

قانون معسر را شخصی می داند که به دلایلی چون کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به اموالش قادر به پرداخت بدهی هایش نیست، البته اعسار تنها در مورد غیر تاجرین کارایی دارد .

حکم اعسار چیست؟

با صدور حکم اعسار بدهی های شخص معسر خط زده نمی شود و به دست فراموشی هم سپرده نمی گردد، بلکه تنها مهلتی برای ادای دین به فرد داده می شود که البته به محض دسترسی معسر به بخش از بدهی های خود یا تمکن مالی یافتن ملزم به ادای قرض خود می گردد.

اعسار به چند دسته تقسیم می گردد؟

  1. اعسار از پرداخت محکوم به
  2. اعسار در مقابل اجرائیه ثبتی
  3. اعسار از هزینه دادرسی

اعسار از پرداخت محکوم به چیست؟

مرجع رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به همان دادگاهی خواهد بود که از ابتدا به دعوی رسیدگی کرده، این دعوی به تقاضای محکوم له اقامه می گردد.

شاید برایتان مفید باشد: چرا مهریه دردسر ساز می شود؟

در صورت رد دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به چه می شود؟

چنانچه ادعای اعسار از پرداخت با محکوم به بوده و دادگاه حکم اعسار را رد کرده باشد، مدعی اعسار باید وجوه زیر را پرداخت نماید:

الف) پرداخت هزینه های محاکمه اعسار البته به میزان دو برابر هزینه های عادی

ب) پرداخت هزینه های حق الوکاله وکیل. چنانچه وکیل، وکالت معسر را رایگان و موقتی برعهده گرفته باشد، بنا به شرط وی حق الوکاله باید پرداخت گردد.

اعسار در مقابل اجرائیه ثبتی چیست؟

این دعوایی است که با ارائه اوراق اجرائیه ثبت در دادگاه محل اقامت مدعی اعسار برگزار می گردد و برای اقامه آن طرفیت متعهدله نیاز است . چنانچه ادعای اعسار در مورد محکوم به صادر گردد، حکم اعسار رد خواهد شد و مدعی اعسار مکلف به پرداخت وجوه زیر خواهد بود:

الف) پرداخت هزینه های محاکمه اعسار البته به میزان دو برابر هزینه های عادی

ب) پرداخت هزینه های حق الوکاله وکیل البته به شرط وی و در صورتی که وکالت معسر را موقتا و رایگان برعهده گرفته باشد.

هزینه‌های دادرسی در اعسار به چه صورت است؟

آنچه در هزینه های دادرسی منظور می گردد عبارت از برگه‌های تحویل شده به دادگاه، هزینه برگزاری جلسات دادگاه و حکم دادگاه است .

به اشخاصی که به سبب عدم کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مالشان به صورت موقت توان پرداخت هزینه‌های دادرسی و دیون مربوط به آن را ندارند، معسر اطلاق می‌شود. گفتنی است که ادعای اعسار از هزینه‌های دادرسی در نخستین درخواست، تجدیدنظر و فرجام بررسی می گردد. ضمن آنکه میتوان ادعای اعسار از هزینه‌های دادرسی را با ارائه دادخواستی مجزا هم به طور جداگانه پیگیری کرد.

بر اساس قانون پیگیری ادعای اعسار از تجدیدنظرخواهی  یا فرجام خواهی و همچنین اظهارنظر قطعی بر عهده دادگاهی گذارده شده که رای درخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر کرده است.

چنانچه برای اثبات اعسار به شهادت شهود نیاز گردد، باید دو تن از افرادی که از وضعیت و شرایط زندگی فرد مطلع هستند، شهادت کتبی خود را به دادخواست ضمیمه نمایند. شاهدین باید در این شهادت نامه مشخصات، شغل و وسیله امرارمعاش مدعی اعسار را ذکر نمایند و عدم تمکن مالی وی را با تعیین مبلغ بیان کنند. در انتها شهود موظفند تا در مورد منشاء اطلاعات، مشخصات فردی خود و اقامتگاهشان به صورت واضح توضیح دهند.

در ادامه مدیر دفتر پس از دو روز از زمان تحویل دادخواست اعسار، پرونده مورد نظر را به منظور پیگیری به دست قاضی دادگاه می‌رساند. چنانچه قاضی حضور شهود را برای پیگیری پرونده و دادرسی لازم بداند از مدعی اعسار می‌خواهد تا در روز محاکمه شهود را حاضر کند.

برای رسیدگی به پرونده، مدیر دفتر دادخواست را برای طرف اصلی دعوی ارسال می‌نماید. ضمن اینکه روز جلسه دادرسی را به اطلاعش می‌رساند. حکم مربوط به اعسار در روز محاکمه به صورت حضوری صادر خواهد شد.

حتما بخوانید: با حواشی حضانت فرزندان بعد از طلاق چه کنیم؟

چگونه می توان از هزینه های دادرسی معاف شد ؟

برای اخذ معافیت از هزینه‌های دادرسی باید برای هر دعوی به صورت جداگانه اقدام نمود. اما معسر می‌تواند در تمامی‌مراحل دعوی از معافیت استفاده نماید. در صورتی که دعاوی مختلفی برای یک مدعی اعسار وجود داشته باشد و به طور همزمان پیگیری شوند، حکم اعساری که برای یکی از این دعاوی صادر می‌شود درمورد سایر دعاوی نیز صدق خواهد کرد.

در شرایطی که معسر فوت نماید، ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار هزینه‌های دادرسی معسر فوت شده استفاده نمایند. لذا فوت معسر هیچ اثری بر پیگیری جریان دادرسی‌های نخستین، تجدیدنظر و فرجام نخواهد داشت و هزینه‌های مرتبط از ورثه مطالبه می‌شود. مگر در شرایطی که ورثه بتوانند اعسار خود را ثابت نمایند.

بر طبق قانون مدعی اعساری که در محکمه، محکوم له اعلام شود و حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد، ملزم به پرداخت هزینه‌های دادرسی خواهد بود.

با تکیه بر قانون اعسار نمی‌توان دادخواست اعسار تاجرین را پذیرفت. تاجری که ادعای اعسار در برابر هزینه‌های دادرسی را دارد باید بر طبق قوانین مربوط به تجارت دادخواست ورشکستگی خود را به محکمه ارائه دهد.

اثبات اعسار چه مزایایی برای معسر دارد؟

در صورتی که ادعای اعسار اثبات شود، شخص به طور موقت از پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه‌های دادرسی مربوطه معاف خواهد شد.

پس از اثبات اعسار برای شخص وکیل معاضدتی در نظر گرفته می‌شود که نیازی به پرداخت حق الوکاله ندارد.

توجه: در شرایطی که معسر به تمامی‌ یا بخشی از دیون مربوط به هزینه‌های مالی تمکن پیدا کند، ملزم به پرداخت آن می گردد. در صورتی که معسر بتواند با درامد خود تمام و یا بخشی از این هزینه دادرسی را پرداخت نماید، دادگاه ضمن در نظر گرفتن درآمد معسر و مخارج زندگی اش، مدت زمان و نحوه پرداخت هزینه‌های دادرسی را مشخص خواهد کرد.

رد دادخواست اعسار چه عواقبی در پی دارد؟

اگر ادعای اعسار برای معافیت از مخارج محکمه و دادرسی باشد، دادگاه پس از رد اعسار، مدعی را به پرداخت وجوه ذیل محکوم می نماید:

الف) پرداخت مبلغی دو برابری از مخارج معمول دعوی در مرحله ای که برای معافیت از هزینه‌های آن ادعای اعسار کرده است.

ب) در صورتی که وکیل، وکالت مدعی اعسار را مجانی و به صورت موقت قبول کرده باشد، بنا به شرط وکیل ملزم به پرداخت حق الوکاله وی خواهد بود.

لازم به ذکر است که اثبات اعسار، یعنی شخص تمکن مالی و توانی برای پرداخت دیون خود ندارد.  لذا هزینه‌های مربوط به دادرسی، محکوم به، سند لازم الاجرای ثبتی و… از دعاوی غیر مالی به حساب می‌آیند که بر طبق آن هزینه‌های مربوط به دادرسی، محکوم به و… به منظور مطالبه و وصول به ماخذ غیر مالی فرستاده می‌شود. همچنین پرداخت حق الوکاله و یا خسارت آن نیز به ماخذ غیر مالی وصل می‌شود.

جهت تصمیم‌گیری درست در موارد حقوقی، حتما از مشاورین حقوقی کمک بگیرید. تنها کافیست با شماره ۴۵۲۹۸-۰۲۱ تماس بگیرید.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + دوازده =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن