گردونه شانس

عضویت۱ماهه کلوپ مالی
عضویت۱۵روزه کلوپ مالی
۱ میلیون تومان
۵۰۰ هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره تلفنی
۳۰ دقیقه مشاوره تلفنی
۶۰ دقیقه مشاوره تلفنی
۱ میلیارد توکن FEG
شانس خود را برای برنده شدن یکی از جوایزامتحان کنید !

لطفا شماره تماس و ایمیل خود را وارد کنید و شانستون رو امتحان کن!

قوانین :

  • شما تنها یک بار فصت استفاد از گردونه شانس را دارید .
  • پس از مشخص شدن جایزه از صفحه عکس گرفته و برای ادمین پیج اینیستاگرام ارسال نمایید .